Colegiul Național
"Alexandru Ioan Cuza" Galați

Resurse materiale

Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza își desfășoară activitatea în două corpuri de clădiri.

Corpul A situat pe str. Saturn nr. 26:
– 18 săli de clasă;
– laboratoare de fizică, chimie, biologie;
– 3 laboratoare de informatică;
– centru de documentare și informare cu 25500 volume;
– cabinet medical;
– cabinet de consiliere;
– 2 terenuri de sport.

Corpul B situat pe str. Brăilei nr 204:
– 9 săli de clasă;
– laboratoare de fizică, chimie, biologie;
– 3 laboratoare de informatică;
– cabinet medical;
– cabinet de consiliere;
– sală de lectură cu 950 volume;

Corpul D – sală de sport cu vestiare și dușuri.