Colegiul Național
"Alexandru Ioan Cuza" Galați

Misiune, viziune

”Nu învățăm pentru școală, învățăm pentru viață”

Misiunea școlii

  • Asigurarea unei oferte educaţionale atractive care să îmbine opţiunile elevilor şi părinţilor cu necesităţile de formare profesională ale comunităţii locale;
  • Educarea elevilor în spiritul principiilor democratice ale societăţii deschise în scopul promovării multiculturalităţii, plurilingvismului şi a dezvoltării cetăţeniei active, premise ale integrării învăţământului românesc în sistemul educaţional european;
  • Asigurarea unei pregătiri iniţiale temeinice care să permita accesul sigur al elevilor în învăţământul superior.

Viziunea şcolii

  • Şcoala noastră dezvoltă elevilor o personalitate armonioasă, creativ-pragmatică cu abilităţi specific unui cetăţean european al secolului XXI.