Colegiul Național
"Alexandru Ioan Cuza" Galați

Istoric

        Colegiul Național “Alexandru Ioan Cuza” ia ființă în toamna anului 1864 ca școală comercială – prima cu profil economic din România, fondatori fiind Al. I. Cuza si Mihail Kogălniceanu. Din 1878 s-a produs prima modificare, durata studiilor fiind prelungita de la patru la cinci ani. Elevii erau aleși din rândurile absolvenților școlii primare si aveau ca obiecte de studiu: corespondența comercială, geografia economică, aritmetica, elemente de fizica si chimie, contabilitatea, cursul mărfurilor, economia politică, dreptul comercial si administrativ, igiena publică si privată, caligrafia si desenul.

        Din 1893 până in 1898 devine scoala comercială de gradul I (scoală inferioară) cu trei ani de studiu (care pregatea impegați de mișcare) iar din 1898 a devenit școala comercială de gradul II (scoala superioara). Intre anii 1903-1936 a fost școala comercială superioară, iar din 1936 până in 1948 functionează ca Liceul Comercial “Al. I. Cuza” cu durata de opt ani (patru ani curs inferior si patru ani curs superior).

       Din 1950 devine “Școala Medie Tehnică de Comerț” cu durata de patru ani, absolvenții primind diploma de tehnician in specializările următoare: evidență contabila, statistică, merceologia produselor industriale, care le conferea dreptul sa lucreze in serviciile economico-financiare ale întreprinderilor comerciale ori sa urmeze cursurile învațământului superior.

       Începând cu anul școlar 1954-1955, in viața școlii s-a produs o mutație fundamentală: trecerea de la profil economic la profil teoretic. Aceasta stare de lucru a durat pana in 1959 când devine Liceul Teoretic de 11 ani “Al. I. Cuza”, iar din 1978 Liceul Industrial de Mecanică.

       Din 1990 redevine liceu teoretic, luând ființă primele clase din Galati cu predare in limba Franceză a principalelor obiecte- matematica, fizica, istoria si geografia Franței, cultura si civilizație – liceul fiind al patrulea din tara cu astfel de clase, dupa cele din București, Cluj si Iași.

       S-au stabilit legături strânse de colaborare cu unele licee si colegii din Franța și Elveția, materializate in schimburi de elevi, in burse acordate unor profesori, in donații de carte si materiale de mare interes pentru susținerea procesului de învățământ.

        În prezent Colegiul Național “Alexandru Ioan Cuza” posedă două corpuri de clădire moderne cu toate facilitățile necesare unui proces de educație modern : corpul A din strada Saturn nr 26 si corpul B din Strada Brăilei nr 204. 

 

                                                              CORPUL A

Corp A 1
corp B 1

 

CORPUL B